HOME      PUTIN


Lesya Orobets: Two Bad Days In January
First posted by Lubomyr Prytulak on 29 Jan 2014 at 03:05pm Pacific Standard Time (which is 10 hours earlier than Kiev time)     Last edited 03 Feb 2014 at 03:32pm PST


MP Lesya Orobets in Ukrainian Parliament wearing a bulletproof vest
 

On the evening of 28 Jan 2014, the Canadian Broadcasting Corporation (CBC) brought the good news that earlier the same day, the corrupt-dictatorial regime of Viktor Yanukovych had been replaced by the liberal-democratic opposition, such that all was finally well with Ukraine and everybody could heave a sigh of relief.

However, Batkivshchyna-Party MP Lesya Orobets, who attended the Parliamentary proceedings wearing a bullet-proof vest out of fear that Yanukovych intended to arrest members of the opposition, tells an entirely different story.  Her perception is that the corrupt-dictatorial regime of Viktor Yanukovych conceded nothing, and that the Vladimir Putin Anschluss of Ukraine continues uninterrupted at the same breakneck speed as before.

To elaborate her more pessimistic view just slightly — the abiding fear of Ukrainians is that Vladimir Putin intends to apply the Russian Cure to the disease of Ukrainian restlessness, which Cure will make Tiananmen Square look like a picnic.  Putin can't implement the Russian Cure right now because he fears that it would trigger a boycott of the Putin Olympics, and because the 100,000 Russian troops needed to implement the Ukrainian Anschluss are presently tied up protecting Sochi from Caucasian militants looking for an opportunity to avenge Putin's slaughter of their countrymen.

By the end of February, however, the Olympic games, and the fear of their being boycotted, will be over, and the 100,000 troops stationed in Sochi will be free to move from merely holding territory in the Caucasus to acquiring new territory in Ukraine.

WHAT LESYA OROBETS SAW IN PARLIAMENT ON 28 JAN 2014

Lesya Orobets   Леся Оробець
    28 Січня 2014

До кожного, кого це могло би стосуватися

 

Lesya Orobets   Lesya Orobets
    28 Jan 2014

To whomever it may concern

На даний момент ніяких поступок Януковичем не зроблено.

 

As of this moment, Yanukovych has made no concessions.

Тактичні завдання зроблених сьогодні кроків ("добровільна відставка" Азарова, "скасування законів про диктатуру"):

 

The tactical steps taken today ("voluntary resignation" of Azarov, "abolition of the dictatorship law"):

 • врятувати зарубіжні активи сім'ї Януковича, його оточення і олігархів від негайних санкцій з боку західних держав;

 • бити інформаційну хвилю в західних ЗМІ, створити ілюзію "компромісу" і "нормалізації";

 • не шкодити Путіну з його олімпіадою на фоні погано замаскованого втручання у внутрішні справи України.
 

 • to protect the foreign assets of the Yanukovych family, his entourage, and the oligarchs from imminent sanctions by Western powers;

 • to send a flood of information to the Western media, to create the illusion of "compromise" and "normalization";

 • to not allow Putin's poorly-disguised interference in the internal affairs of Ukraine to damage his Olympics.

Стратегічним завданням як і раніше є брутальне і повне придушення протестів по всій країні і цементування довічного правління Януковича по російсько-білоруському зразку.

 

The strategic task continues to be the brutal and total suppression of protest throughout the country, as well as the eternal binding of Yanukovych to the Russian-Belarusan prototype.

Жодних перемін у діях влади не відбувається.  За сьогодняшній день знову були засуджені до утримання під вартою кілька десятків активістів; майже сотня безвісти пропавших, поліція і внутрішні війська продовжують хапати сторонніх людей на вулиці, викрадати їх із лікарень і везти у невідомому напрямку; у міста, де активісти вийшли на демонстрації проти Януковича, завозять найнятих бандитів з інших міст, яким поліція видає зброю (обрізки труб, палиці, травматичні пістолети).  "Беркут" перевозять на автобусах без номерів, крани без номерів сьогодні споруджували барикаду з бетонних блоків в урядовому кварталі.

 

No changes in the conduct of the government are contemplated.  This very day there have been forcible detentions of a few dozen demonstrators, almost a hundred have vanished without a trace, police and internal troops grab strangers in the street, abduct them from hospitals and take them to unknown locations; in cities where protestors ventured to demonstrate against Yanukovych, they ship in hired thugs from other cities to whom the police issue weapons (short pipes, wooden clubs, stun guns).  They ship in the "Berkut" in buses without license plates, cranes without license plates today built a barricade of concrete blocks in defense of the government quarter.

Засіданням Уряду України в понеділок було прийняте рішення про збільшення кількості "Беркуту" з 5 тисяч до 30 тисяч.  Більше того, було прийняті рішення уряду, які дозволяють встановити уряду надзвичайний стан без використання парламенту.  Комендантська година і заборони на вільне переміщення і так де-факто діють в центрі Києва останні півтора місяці.

 

At the meeting of the Ukrainian Government on Monday, it was decided that the number of "Berkuts" would be increased from 5 thousand to 30 thousand.  Moreover, it was decided to allow the government to impose a state of emergency without consulting parliament.  Curfew and ban on freedom of movement as they have de facto been doing in the center of Kiev over the past month and a half.

Індивідуальний терор, залякування, знищення машин активістів широко застосовуються, особливо на Сході України, і тільки загострились сьогодні, в день "скасування законів про диктатуру".

 

Individual terror and intimidation, destruction of demonstrators' cars are widely practiced, especially in Eastern Ukraine, and today, the day of the "abolition of the dictatorship laws", have only increased.

ЧОТИРИ ОБЛУДЛІВІ МЕСИДЖІ

1.  Відставка Азарова означає переформатування уряду

 

FOUR MISLEADING MESSAGES

1.  Azarov's resignation signifies a change of governments

Це абсолютно не відповідає дійсності в українських реаліях. За чинною Конституцією будь-якого міністра, крім прем'єр-міністра, а також його заступників і ключових чиновників в будь-якому державному органі призначають Указом Президента.

 

This is absolutely false in the Ukrainian context.  According to the Constitution, any minister other than the prime minister, and also his deputies and key officials in any government body are appointed by Presidential Decree.

Президент же може звільнити будь-якого з цих чиновників в будь-який момент. Якби Янукович хотів, він міг би відправити в відставску Азарова, Захарченка чи будь-кого іншого ще на початку грудня 2013.

 

The President is also able to dismiss any of these officials at any time.  If Yanokovych wished, he could have fired Azarov, Zakharchenko or anyone else as early in the demonstrations as December 2013.

Більше того, відправлений у відставку уряд може працювати без всяких змін у повноваженнях 60 днів як "виконуючий обов'язки". За існуючого стану справ, продовжити існування уряду в статусі "виконуючого обов'язки" можливо на будь-який час, наприклад рік.

 

On top of that, a dismissed government can continue to operate without attenuation of power for 60 days in the guise of "fulfilling obligations".  As things now stand, it is possible to prolong the existence of the government in the status of "fulfilling obligations" for any length of time, as for example one year.

2.  Скасування законів від 16 січня - велика поступка

Закони від 16 січня були завідомо невиконуваними і просто являли собою трюк, мета якого - розміняти їх "відміну" на реальні поступки, а також дати офіцерам поліції, прокурорам і суддям індульгенцію на "ніби-то законність" масового побиття та викрадення опозиційних активістів.

 

2.  The repeal of the 16 January laws is a big concession

The laws of 16 January were deliberately impracticable and simply give the appearance of having been a trick, whose purpose was to offer their retraction in exchange for real concessions from the opposition, and incidentally to convey to police officers, prosecutors, and judges that they are to view as sort-of-legal the mass beatings and abductions of opposition activists.

3.  Буде призначений коаліційний уряд, який представлятиме Партію Регіонів і опозицію, і це зніме гостроту протистояння і дозволить досягнути політичного компромісу

 

3.  There will be appointed a coalition government, which will represent both the Party of Regions and the opposition, and this will moderate the severity of the protest, and will allow a compromise to be reached

Ця побудова є теоретичною, грунтується на досвіді демократичних західних суспільств і не враховує:

 • чинної української Конституції (в якій президент може відсправити в відставку будь-кого, наприклад, через тиждень після призначення);

 • стану концентрації влади в руках Януковича (в західному суспільстві, наприклад, прокуратура не є чинником політичної боротьби, в українських умовах тільки контролюючи прокуратуру і суди можна мати 100% політичної влади в країні);

 • повного колапсу української економіки і державних фінансів, тотальної корупції, організованої найближчим оточенням Януковича.
 

This line of reasoning is theoretical, being based on the experience of democratic Western societies and fails to take into account:

 • the current Ukrainian Constitution (according to which the President is able to dismiss anybody at any time, as for example even one week after that person's appointment);

 • the fact that all power is concentrated in the hands of Yanukovych (in Western society, for example, prosecutors play no role in political struggle, whereas in Ukrainian circumstances, controlling only the procuracy and the judiciary gives 100% political power over the country);

 • the complete collapse of the Ukrainian economy and public finances, total corruption, organized by Yanukovych's inner circle.

4.  Необхідна робоча група по зміні Конституції

Конституційний суд очолює колишній суддя місцевого суду міста Єнакієво, з якого походить Янукович.  Вони близько знайомі.  Саме Конституційний суд "скасував" попередню версію Конституцію (плід компромісу під час Помаранчевої революції, яка збалансовувала поділ влади в країні) і "повернув" Конституцію часів Кучми.

 

4.  Required Working Group to change the Constitution

The Constitutional Court is headed by a former judge of the local court of Yenakievo, where Yanukovych is from.  They are close friends.  It is this very Constitutional Court which "overturned" the previous version of the Constitution (the fruit of compromise during the Orange Revolution which balanced the division of powers in the country) and "returned" the Constitution of the time of Kuchma.

Для того, щоби повернути демократичну версію Конституції, не потрібен парламент чи робоча група. Робоча група призначена для затягування часу, з тим, щоби придушити активістів в регіонах з використанням бандитів, збільшити кількість "Беркуту" і ослабити протестувальників на Майдані, які вже два місяці стоять при темрературах від -10 до -25 градусів по Цельсію (від +14 до -13 по Фаренгейту).

 

In order to return the democratic version of the Constitution, there is needed neither Parliament nor any Working Group.  The Working Group is proposed only to cause delay so as to stifle the demonstrators in various regions, to the benefit of the bandits, to raise the number of "Berkuts", and to weaken the protestors on the Maidan, who have for two months already endured temperatures from -10 to -25 Celsius (from +14 to -13 Fahrenheit).

Янукович може просто наказати своєму земляку і протеже скасувати своє попереднє рішення, і це може бути зроблено протягом доби.

 

Yanukovych can simply order his countryman and protégé to reverse his previous decision, and this can be done overnight.

Я закликаю західних дипломатів, журналістів та громадськість не екстраполювати демократичні реалії на сучасну Україну і оцінювати реальні вчинки Януковича, а не трюки, розраховані на західного глядача.

 

I urge Western diplomats, journalists, and public not to project democratic images onto today's Ukraine, but rather to properly evaluate Yanukovych's behavior, and not be fooled by his stunts which are designed to trick a Western audience.

WHAT LESYA OROBETS MEANT WHEN SHE SPOKE OF CRANES

Olesya Orobets speaking above of cranes setting up barricades of concrete blocks is explained by the following photographs.

Біля Ради приймають бетонні блоки
На перехресті вулиць Інститутська та Шовковична приймають бетонні блоки
З'явилися вони там 27 січня пізно увечері    www.theinsider.com.ua/multimedia/52e7d4a131132/#5

Concrete blocks are are being set up near Parliament
At the intersection of Institutska and Shovkovychna Streets
They made their first appearance late in the evening of 27 January

Concrete barriers erected at the intersection of Institutska and Shovkovychna Streets beginning 27 Jan 2014
Concrete barriers erected at the intersection of Institutska and Shovkovychna Streets beginning 27 Jan 2014
Concrete barriers erected at the intersection of Institutska and Shovkovychna Streets beginning 27 Jan 2014
Concrete barriers erected at the intersection of Institutska and Shovkovychna Streets beginning 27 Jan 2014

If Vladimir Putin were looking forward to compromise and de-escalation, he would not be building permanent crowd control barriers.  What Putin is looking forward to is a post-Olympics invasion of Ukraine, followed by the same kind of prolonged occupation that the Kremlin has inflicted upon, among others, Hungary and Poland and Lithuania and Latvia and Estonia and Romania and Czechoslovakia and East Germany — and that it has already inflicted upon Ukraine itself longer than on any other country.

Therefore, if the current Ukrainian Revolution is not completed by the end of February, it may find itself facing Yanukovych forces reinforced by the 100,000 troops that Putin no longer needs in Sochi.  Every day that passes in comparative tranquility is not a day leading toward ultimate democracy during which day Yanukovych functionaries pack their bags for departure — it is a day in which Putin resources are being mustered and transported, in which his advance agents infiltrate more deeply into Ukrainian institutions, in which the lists of those to be arrested are lengthened and their locations pinpointed, in which the facilities for their internment are readied, in which fenced forests are scouted for locations in which mass graves can be dug in privacy.

The first to strike with overwhelming force will win.  By the end of February, it will be Putin who is able to strike with overwhelming force.  Today it is the Ukrainian people who are able to strike with overwhelming force.

WHAT HAPPENED TO LESYA OROBETS IN PARLIAMENT ON 29 JAN 2014

Batkivshchyna Party MP Lesya Orobets being punched in the solar plexus in the Ukrainian Parliament
 

In Parliament the very next day, 29 Jan 2014, a fellow MP punched Lesya Orobets in the solar plexus.  The photo opposite, cropped I guess out of fear of retaliation from the attacker should he be publicly identified, shows his left hand shoving Lesya backwards; the punch to the gut was probably delivered by the attacker's right hand.  Lesya appears to be stunned by having had the wind knocked out of her.

Batklivshchyna Party MP Lesya Orobets has just been punched in the solar plexus in the Ukrainian Parliament
 

The only other photograph of the event that I have been able to find was taken probably a second or two later, and shows Lesya holding out her hands to fend off any further blows, and shows also some other member of parliament holding out his hand by way of restraining the attacker.

Here is Lesya Orobets's FaceBook description of her attack, which information I obtain from others who post it, as I myself am not on FaceBook and don't know how to access it:

Леся Оробець — 34 496 читачів
10 хвилин тому — Відредаговане

Сьогодні ригохудобина ударила мене в сонячне сплетіння.  Сильно.

 

Lesya Orobets — 34,496 readers
10 minutes ago — Edited

Today a Regionaire beast punched me in the solar plexus.  Hard.

Коли поспіхом згвалтована янеком ригофракція голосувала свій закон про заручників, про добрій вже традиції 232 голоси в них не було, не було і 226, було штук 10-15 лівих карток.  Я намагалась перешкодити кнопкодавству, і воно (на фото Viktor Gurniak воно чорняве, лисе)добряче ударило мене кулаком в сонячне сплетіння.  Професійним, коротким, бандитським ударом.  От і на тобі, зняла бронік в Парламенті України.

 

When the raped-by-Yanuk Regionaire faction was rushing through its vote on its law concerning hostages, they soon discovered that reaching their traditional 232 votes was unattainable, they weren't even going to get 226, and there remained only 10 to 15 voting cards that had not been exercised.  I tried to prevent knob-pushing [on individual members' voting consoles by people other than the owners of those cards], the beast (dark and bald in the Viktor Gurniak photo) punched me hard with his fist in the solar plexus.  A professional, rapid, bandit punch.  My own fault — I had made the mistake of taking off my body armor in the Ukrainian Parliament.

Прийнаюсь, я здулась, до рукопашної мене ніколи в житті не готували, юристу-міжнароднику це ніби не обов'язково. Захистити мене не було кому, чоловіків поряд не знайшлось.

 

I admit that I panicked, never in my life has anyone prepared me for fisticuffs, it is not a prerequisite for becoming an international lawyer.  There was nobody to defend me, no men were to be found nearby.

Зараз відійшла, нормально, навіть вже не болить як дихаєш.

 

I immediately left, without assistance, now it doesn't even hurt to breathe.

Наступного разу в одну раду з ригами треба йти в броніку, касці, з рацією, щоб викликати підмогу. Хоча брати з Самооборони кажуть мені, що треба фугасний вогнемет, і зловісно так посміюються. Їм мабуть видніше, я ото більше по законотворчості і праву міжнародних договорів.

 

Next time, according to one opinion, I should approach Regionaires only if clad in armor, wearing a helmet, and with a walkie-talkie to be able to call for backup.  Self-defense adepts advise me to carry a flamethrower, and thus maliciously poke fun at me.  They undoubtedly know more about the matter than I do, I prefer to concern myself with legislation and international treaties.

Ніхто крім тебе, так, персонально тебе!

 

You can rely on no one but yourself, yes, you personally!Batklivshchyna Party MP Lesya Orobets has just been punched in the solar plexus in the Ukrainian Parliament
 

Of course everybody wanted to know who the fist-swinging Regionaire was.  The social networks immediately asked "Please help identify the Regionaire who punched Lesya Orobets — 29 Jan 2014".  A Regionaire is a member of the The Party of Regions, which is Viktor Yanukovych's party, the party that the Ukrainian people are trying to remove from power.

And the answer was not long in coming — the fist-swinging MP was Vladimir Struk, representing the Luhansk Oblast, Voting ID 104, date of commencement of service 12 Dec 2012, member of the Party of Regions.

Vladimir Struk

Additional photos, worth studying so that you will recognize him if you should ever happen to run into him, and so be better able to avoid the mistake of showing him insufficient deference:

Vladimir Struk, Luhansk-bandit-04    Vladimir Struk, Luhansk-bandit-02

Vladimir Struk, Luhansk-bandit-01    Vladimir Struk, Luhansk-bandit-03


About Vladimir Struk we have already learned several things.  That when someone dares to interfere with a breaking of the law in which he participates, his hands transform themselves into fists of fury.  He sees no shame in striking someone smaller than himself, or striking a woman.  He is not gentleman enough to ask you to step outside when he feels a compulsion to thrash you — he sees nothing wrong with throwing a punch in public, even in the midst of parliamentary voting.  May God protect his wife and his children from those fists of fury.

In short, Vladimir Struk is a clone of the leader of his gang, Viktor Yanukovych, who in 2004 — it must never be forgotten —
punched out two teeth of his then Minister of Transport, Heorhy Kyrpa, leading Kyrpa to later reflect, "In all my life, I've never seen such gangsters".

We can begin to understand Vladimir Struk still better by examining two videos which feature him:

Luhansk Bandit Vladimir Struk performs erotic dance with girl
VIDEO
 

The first video comes with the YouTube title Луганский бандит Струк, (Luhansk bandit Struk).  As he seems younger in this video, it may be inferred that he has been carrying his title of "bandit" for some time, perhaps with more pride than shame.  Perhaps the title was even a plus in winning Yanukovych's support for getting Struk into Parliament.  Getting into parliament in Ukraine is not just a bandit hobby, it is necessary for survival, as it brings with it automatic immunity from prosecution, as for example immunity from prosecution for tax evasion or for murder.  That's one reason the Ukrainian parliament is rife with tax evaders and murderers, and that's one reason the Ukrainian people are out in the streets demanding their ouster.

Luhansk Bandit Vladimir Struk dances onstage with Masha Rasputina
VIDEO
 

The second video comes with the YouTube title Владимир Струк и Маша Распутина, 1995, Луганск (Vladimir Struk and Masha Rasputina, 1995, Luhansk) and shows Struk appearing as feature performer on stage in a large auditorium, with the famous cabaret performer Masha Rasputina getting only second billing, that is if you go by the order in which they are introduced by the emcee.

AND A MORE RECENT VIDEO

Joseph Kobzon, member of the Russian Duma, travels from Moscow to meet with Vladimir Struk in Luhansk, and the two of them wish everybody Happy New Year 2014 — all of this in Russian, except for Kobzon's best wishes which are in Ukrainian, in which he is fluent because he originates from Ukraine.

Joseph Kobzon
VIDEO

The video by itself gives no cause for concern, with Kobzon in particular coming across as a decent and amiable man.  Perturbation may arise, however, upon reading that Robert I. Friedman considers Kobzon to be quite a bit more than merely Russia's answer to Frank Sinatra:

Robert I. Friedman
Red Mafiya: How The Russian Mob Has Invaded America
Berkley Books, New York, 2002


p. 98


Ivankov's other powerful patron was Joseph Kobzon, the dapper, sixty-year-old Russian pop singer.  A cultural icon, Kobzon was a household name to generations of Russian music lovers.  He frequently brought Soviety leader Leonid Brezhnev to tears at public functions with his soulful renditions of patriotic ballads.  But for decades, Kobzon had been using his star persona to hide a sinister criminal identity.  According to the CIA, Kobzon was Russia's "crime Czar"; a secret FBI document described him as the "spiritual leader" of the Russian Mafiya in Moscow, who was "highly respected ... because of his intelligence, contacts, shrewdness and ability to help when [organized crime] groups get into trouble.  Not just anyone can gain his assistance, however; only high-level [mobsters].  He settles disputes between groups and belongs to no particular organization."

"Kobzon," says the FBI's James Moody, "is definitely one of the most influential criminals in Russia.  He is very, very high-ranking.  And very dangerous."

In the crime-addled Soviet Union, Kobzon's true status as a top crime boss didn't dissuade the Soviet government from appointing him to the Russian Olympic Committee, making him the dean of the School of Popular Music at Moscow's Music Academy, as well as Moscow's minister of culture, among other prestigious positions.  The singer has twice been elected to the Duma.  During his first stint in the late 1980s, he was formally introduced to the U.S. Senate by New Jersey Democrat Frank Lautenberg.  Kobzon was elected to the Duma a second time in 1998 from a tiny, impoverished autonomous district in eastern Siberia near Russia's border with Mongolia, despite never having lived there — or even campaigning there during the election.  Vladimir Grishin, the rival candidate, claimed that Kobzon's campaign manager doled out 100 million rubles in donations to local charities, 35 million rubles to a local hospital,


p. 99


and allegedly promised additional cash and a new fleet of buses for the district if he were victorious.  Grishin filed fraud charges with the Central Election Commission, but nothing ever came of it.

One of Kobzon's most lucrative activities, however, was smuggling arms.  For example, he was allegedly able to help maneuver a corrupt Russian Defense Ministry official, Viktor Atiolkin, into the top job at the Rossvoorvzheniya, the only government agency that can authorize the export of weapons from Russia.  "This position can greatly assist OC figures in arranging sales of tanks, rocket-propelled grenades, surface-to-air missiles and possibly even nuclear materials," explains the FBI report.  In one instance, Kobzon brokered the sale of surface-to-air missiles to Iran, according to a federal wiretap affidavit and a top investigator for U.S. Customs who specializes in the Russian mob.

Thanks to the efforts of Kvantrishvili and Kobzon, President Gorbachev and Supreme Soviet Chairman Boris Yeltsin received hundreds of additional letters from famous Russian scientists, artists, and politicians asserting that Ivankov had been successfully rehabilitated.  Even the warden of his Gulag prison grudgingly acknowledged that Ivankov "is not the worst inmate."  To assure his release, the judge handling Ivankov's case was bribed by Semion Mogilevich, the Budapest-based don who has been implicated in laundering billions of dollars through the august Bank of New York; other payoffs went to a former Russian minister of internal affairs and an unidentified state prosecutor, according to classified FBI reports, U.S. court documents, State Deparment records, and interviews with senior U.S. and European law enforcement sources.

The campaign succeeded and Ivankov was freed in February 1991.  His liberators quickly put him to work at their most critical task: to destroy the barbarians at the gate, the Chechen Mafiya invaders.  Ivankov duly mounted an awesome offensive, employing a brigade composed of hundreds of hardened criminals.  In typical Ivankov fashion, he went above and beyond the call of duty, wantonly massacring rival gangsters.  His methods were, as always, cruel.


p. 100


Car bombings rocked the capital, casualties mounted, and the bloodbath became so violent that it began frightening away Western investors.


A question that might naturally arise is why Russia's "crime Czar", "one of the most influential criminals in Russia", "very, very high-ranking", and "very dangerous" treks from Moscow, Russia down to Luhansk, Ukraine to confer with fists-of-fury Vladimir Struk?

We don't know, but we can conjecture.  The Ukrainian Revolution against Russian rule is in full swing, and Vladimir Putin is looking for an answer, and we see that Friedman offers an answer, or at least part of an answer, in the bottom paragraph on p. 99 and on.  That answer is that Russian crime boss Kobzon is able to mobilize a brigade composed of hundreds of hardened criminals who are capable of cruel and wanton massacres, who can set off car bombs which rock a capital, and who can mount a bloodbath.

Perhaps, then, that brigade of hardened criminals has already been trickling into Ukraine, and more particularly into Kiev, and crime boss Joseph Kobzon travels to Ukraine to arrange with fists-of-fury Vladimir Struk the turning of that trickle into a flood.

That's just a guess of course, but as the two participants do not explain the purpose of Kobzon's mission, what are the Ukrainian people to do but venture guesses so as to avoid being caught by surprise?

HOME      PUTIN